มสธ14

จากที่ส่งเอกสารขอจบไปเมื่อ 14/10/2021 ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้ส่งเอกสาร มสธ14.มาให้หรืยังค่ะ พอดียังไม่ได้รับ
รหัสนักศึกษา6030065517

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา