การสอบถามแผนการเรียน

เรียน อาจารย์ที่เคารพ...เราจะทราบได้อย่างไรว่า ว่าเราอยู่ในแผนการเรียนไหน ก1 , ก2,ก3 กระผมลงทะเบียนโดย มสธ.กำหนด ตอนนี้ทาง มสธ.ได้รับการลงทะเบียน และส่งบัตร นศ.มาแล้ว รหัส 6440029152..ขอความกรุณาครับ

เรียน   คุณสุรศักดิ์

สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  10121   10141  10151  ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้คุณแล้วนะคะ และคุณสามารถเลือกแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา