สอบtake home exam

ในการสอบ take home exam ส่งคำตอบวิชาเดียว เหลือ 2 วิชา เช็คประกาศผลสอบไม่มี ผล ของวิชาที่ส่ง แสดงว่าต้องลงสอบซ่อมใหม่ทั้ง3 วิชาไมค่ะ

เรียน   คุณจันทร

1.กรณีที่ยังไม่ได้ประกาศผลการสอบ take home exam ชุดวิชา 10151 ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้คุณรอประกาศผลการสอบก่อนนะคะ โดยขอให้ตรวจสอบเป็นระยะๆ นะคะ

2.หากชุดวิชาใดที่คุณไม่ได้ส่งข้อสอบ take home exam ขอให้คุณนำชุดวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้เลยค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา