สมัคร 1/64 ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

ผมนักศึกษารหัส 6430013703 พึ่งสมัครเรียนเทอม 1/64
ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา จะสามารถเข้าสอบปลายภาคได้มั้ยครับ

เรียน   คุณเชาวลิต

1. จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564 (บัตรนักศึกษาจะแปะไว้ที่คู่มือนักศึกษานะคะ) ให้คุณทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย โดยคุณเป็นผู้เซ็นต์รับเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นะคะ

2.หากตรวจสอบแล้วไม่พบบัตร ขอให้คุณยื่นคำร้องของทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ได้ตามแบบฟอร์ม มสธ 26  โดยจัดส่งรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตร จำนวน 100 บาท ผ่านไปรษณีย์ด้วยบริการ pay at post หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอวิส  (ตามรหัสบาร์โค้ดมุมบนด้ายซ้ายในแบบฟอร์ม มสธ 26) ทั้งนี้ภายหลังจากที่ชำระเงินค่าทำบัตรแล้ว ขอให้คุณจัดส่งคำร้องการทำบัตร , รูปถ่าย พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าทำบัตร ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้คุณต่อไป ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 26 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  นะคะ

3.สำหรับในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หากคุณได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาไม่ทันกับการสอบ ขอให้คุณนำรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อเจ้าหน้าที่กองกลางที่สนามสอบ เพื่อขอทำบัตรชั่วคราวในการเข้าสอบต่อไปค่ะ
 
 

 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ