ตารางสอบ 2/64 ออกไม่ครบครับ

ตารางสอบปลายภาค 2/64 ไม่ครบครับ ขาดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมครับ เป็นรายวิชาจากโครงการสัมฤทธิ์บัตร รุ่น 116 ครับ

เรียน   คุณวรุฒ  (รหัสผู้เรียน 9641002036)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ของภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ ทั้งนี้ในการตรวจสอบกำหนดการสอบ ขอให้คุณใช้รหัสประจำตัวผู้เรียนในการตรวจสอบนะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ