ลาพักการศึกษา

ลงทะเบียนลาพักการศึกษาภาค2/64ไปแล้ว ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับหรือยังครับ รหัสนักศึกษา 6140001873

เรียน    คุณธีรยุทธ

ได้รับข้อมูลการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 พร้อมค่าธรรมเนียมการลาพัก จำนวน 500 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะรับลาพักการศึกษาให้ต่อไปค่ะ 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา