การย้ายสาขา วิชาเอก

ผมอยากย้ายสาขาวิชาเอกครับ ไม่รู้ว่าจะทำได้มั้ยครับเพราะผม ยังไม่ทันได้สอบเลย คือเป็นนักศึกษา รุ่น1/64 ครับเลยอยากทราบว่า ผมสามารถย้ายได้เลยใหมครับ เพราะเคยได้ยินว่าต้องเป็นนักศึกษาครับ หนึ่งเทอมแล้วถึงย้ายได้ ไม่รู้ว่าการที่ยังไม่ได้สอบจะเข้าเงื่อนไขให้มั้ยครับ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา