การขอรับใบมสธ15และการเข้ารับปริณญาบัตร

อยากสอบถามว่าถ้าอยากจะขอรับใบมสธ15ด้วยตนเองที่มหาลัยต้องดำเนินการอย่างไรคะ
และถ้าไม่ประสงค์จะเข้ารับปริณญาบัตรจะต้องดำเนินการอย่างไรล่วงหน้าไหมคะเนื่องจากไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา