เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบ?

ผลการสอบอีกหนึ่งรายวิชายังไม่ประกาศผลสอบเลยครับช่วยเร่งให้ที

เรียน   คุณวัชรเกียรติ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบไล่ปลายภาคในภาคการศึกษาที่ 1/2564  ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา