ผลอบรมเข้ม (พิเศษ) ทำกิจกรรมทดแทน

ผลการอบรมเข้ม(พิเศษ)2/63
เมื่อไรผลการอบรมเข้มจะออกค่ะ
อีก 4 วันจะสอบซ่อม 2/63 แล้ว
บอกผลการอบรมเข้มจะออกก่อนสอบซ่อม 2 สัปดาห์ แต่นี่เหลืออีกแค่ 4 วันแล้วนะคะ แล้วสมมุติว่าการอบรมไม่ผ่าน แล้ว นศ. ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม แปลว่า นศ. ต้องเสียเวลาในไปลงทะเบียนเรียนเทอมใหม่เหรอค่ะ ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ได้เปิดทุกเทอม ต้องเสียเวลาไป 1 ปีเลย

เรียน   คุณวิราวรรณ์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบอบรมเข้มพิเศษในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ