ลงทะเบียนสอบซ่อม

เนื่องจากการสอบออนไลน์ปลายภาค 1/64 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ระบบการสอบได้มีปัญหา จึงทำให้ผมไม่สามารถสอบได้จนจบ อาจารย์ผู้คุมสอบได้แจ้งว่าทางมหาลัยจะจัดการสอบชดเชยให้ใหม่อีกครั้ง

จนตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศการสอบชดเชยให้สักที ผลการสอบก็ยังไม่ออก ผมได้ปรึกษาอาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลในเฟสบุค ท่านแนะนำว่าให้ลงทะเบียนสอบซ่อมเสียเวลาน้อยกว่า และแนะนำให้มาขอความช่วยเหบือในการลงทะเบียนสอบซ่อมที่นี่ เพราะการลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติได้ปิดไปแล้ว

จึงอยากขอลงทะเบียนสอบซ่อมจะได้ไหมครับ

เรียน   คุณฐิติเดช

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบไล่ปลายภาคในภาคการศึกษาที่ 1/2564  ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ