การลงทะเบียนเรียน 2/64

อยากทราบว่ายังสามารถลงทะเบียน 2/64 ได้หรือไม่คะ

เรียน    คุณเกษสุดา     

จากการตรวจสอบพบว่าได้รับข้อมูลการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 พร้อมค่าธรรมเนียมการลาพัก จำนวน 500 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งจะดำเนินการรับลาพักการศึกษาให้ตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ