ค่าบำรุงลาพักการศึกษา

หากต้องลาพักการศึกษา ของเทอม 1/64 และ 2/64 จะต้องเสียค่าบำรุงลาพักการศึกษา เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับ และสามารถชำระแบบไหนได้บ้างครับ

เรียน   คุณจงรักษ์

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 , 2/2564 กรณีของคุณ หากประสงค์จะศึกษาต่อ ขอให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยด่วน ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้คุณกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

2.ภายหลังจากที่คุณได้ดำเนินการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือในภาคการศึกษาพิเศษ/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม  2565 และภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ