ผลสอบวิชา รหัสวิชา 41002 เศรษฐศาสตร์ การเมือง และก

สอบถามผลการสอบตรวจหลายรอบแล้วยังไม่มีผลสอบเลย

เรียน   คุณพรผกา  

         สอบถามเพิ่มเติม - คุณได้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลการสอบชุดวิชา 41220 ผ่านช่องทางใดครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา