ผมลาพักการศึกษาภาค 2/64 ตรวจสอบสถานะได้ที่ไหน แล

ตามหัวข้อเลยครับ

เรียน   คุณเสริมพล  

         ได้รับข้อมูลลาพักการศึกษาภาค 2/2564 ของคุณแล้ว  อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ