ลาพัก

ลาพักการศึกษา 1/2564 ชำระไปแล้วนะคะ

เรียน   คุณณิชชา  

          เบื้องต้นไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนลาพักการศึกษาภาค 1/2564  รบกวนแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา พร้อมแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งได้แนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ