ลาพักการศึกษา

หากไม่พร้อมในการศึกษา 1/2565 ต้องปฏิบัติอย่างไรและเมื่อไหร่ครับ

เรียน   คุณธนิตตะ  

         ภาคการศึกษาใด หากเปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ จะต้องลงทะเบียนลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ด้วย โดยจะมีค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท  โดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย อ่านคำอธิบายให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูล เพื่อความถูกต้องครับ

           สามารถ Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา