ลงทะเบียนสอบซ่อม

สวัสดีค่ะหนูสอบซ่อมวิชา54129 ไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรื่องใหม่หรือป่าวค่ะ ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ

เรียน   คุณวนัทปรียา 

         ชุดวิชาทีลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/2563 ไมผ่าน  ให้นำไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดการสอน  สำหรับชุดวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และสอบไมผ่าน หากเป็นชุดวิชาปกติ ไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษา จะมีค่าธรรมเนียมชุดวิชาละ 300 บาท และค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท  ยกเว้นหากมีการปรับปรุงวัสดุการศึกษา จะต้องสั่งซือวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ ซึ่งจะแจ้งค่าชุดวิชานั้นๆ ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษานั้นๆ ให้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ