สมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ไม่ได้

เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ บอกว่าไม่ใช่นักศึกษา

เรียน   คุณปิยธิดา  

        ใหติดต่อไปยังสำนักบรรณสารสนเทศ โทร.02 504 7463 - 5  ในวัน เวลา ราชการ  เจ้าหน้าที่จะได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา