การเรียนภาคการพิเศษ/2564

การเรียนภาคการพิเศษ/2564 มีการสอบในรูปแบบออนไล์ไหมครับ

เรียน   คุณภัทรกร  

          ทุกๆ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้จะต้องเข้าแจ้งความจำนงให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ