ผลสอบซ่อม 54125 NA ผ่านภาคทฤษฏี หรือยังคะ รหัส 62

ผลสอบซ่อมวิชา 54125 ประกาศเป็น NA และ ลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 3-7 ส.ค.65 แล้ว เรียนถามว่า ผล NA ที่ประกาศนี้ ผ่านในส่วนของภาคทฤษฏีแล้วใช่ไหมคะ เหลือแค่รอสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านก็จบสมบูรณ์สำหรับวิชานี้ หรือเปล่าคะ ขอบพระคุณค่ะ

เรียน   คุณจุฑามาศ 

         กรณีของคุณให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54125 ใหม่  และเข้าอบรมฝึกฯ เฉพาะภาคปฎิบัติ  และหากได้รับการอบรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะชุดวิชาดังกล่าวแล้ว จะนำผลการสอบภาคทฤษฎี มารวมกับภาคฝึกปฎิบัติฯ ผลการสอบจึงจะสมบูรณ์ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ