ก1 และ ก2

ก1 กับ ก2 ต่างกันยังไงครับ

เรียน   คุณสุเมธ

         แผนการศึกษา ก1 จะมีการจัดสอบปลายภาค ในคราวเดียว  แต่หากชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีกิจกรรมประจำชุดวิชา และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นคะแนนช่วยชุดวิชานั้นๆ ให้

         แผนการศึกษา ก2 มีกาจัดสอบกลางภาค และจัดสอบปลายภาค รวม 2 กิจกรรม  และต้องเข้าสอบทั้ง 2 กิจกรรมด้วย หากขาดสอบกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ผลการสอบจะไมสมบูรณ์  และไม่มีคะแนนกิจกรรมประจำชุดวิชา เป็นคะแนนช่วย หากชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และมีกิจกรรมประจำชุดวิชา  ทั้งนี้แผนการศึกษา ก2 จะเป็นการแบ่งเบาภาระการอ่านวัสดุการศึกษา โดยแบ่งการสอบหน่วยที่ 1 - 7 สอบกลาง  และหน่วยที่ 8 - 15 สอบปลาย ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ