สวัสดีครับ ผมสอบชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ สอบ

ชุดนี้มีอบรมเข้มไหม

เรียน   พันเอก สาธิต  

         ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะมีการสอบภาคทฤษฎี และเข้ารับการอบรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ หรือทำกิจกรรมทดแทน  รวม 2 กิจกรรม

           สำหรับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับทางสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา