คะแนนสอบ วิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจา

เนื่องจาก วิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจาณาความอาญา เป็นวิชาปรนัย ผสมอัตนัย จึงทำให้ผลตรวจข้อสอบอาจลืมนำคะแนนส่วนอัตนัยมาผสม (เหมือนเทอม 1/64) เนื่องจากผมเตรียมตัววิชานี้มานานพอสมควรและมั่นใจว่าทำได้ทุกข้อ แต่กลับได้ U วิชานี้ จึงรบกวนทางมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

นายวรินทร์ พุ่มโพธิ์ทอง รหัสสัมฤทธิบัตร : 9635016505 (รุ่น 115)

เรียน   คุณวรินทร์  

          การยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลการสอบ/ตรวจสอบคะแนน จะต้องยื่นคำร้องไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละภาคการศึกษา  ซึ่งขณะนี้ได้หมดเขตการยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนผลการสอบ โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 115  แล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา