ไม่สามารถติดต่อทางมหาวิทยาลัยได้เลย ช่องทางการติดต

ขอทราบช่องทางการติดต่อมหาลัยด้วยครับ อยู่ต่างจังหวัด ติดต่อมหาลัยไม่บ่อย แต่ทุกครั้งที่จะติดต่อ ยากมากครับ ขอช่องทางการติดต่อด้วยครับ หรือติดต่อกลับเบอร์ 0808179001

เรียน   คุณวุฒิชัย  วงค์สถิตย์

          หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับทะเบีึยนการศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. ให้อธิบาย หรือชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบ และชี้แจงให้ทราบต่อไป หรือติดต่อช่องทางด้านล่างข้อความนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ