การลงทะเบียน

ได้ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในภาคการศึกษา 2/2564ไปแต่พอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกลับไม่พบรายชื่อไม่ทราบว่าต้องดำเนินการยังไงค่ะ

เรียน   คุณศิลารัตน์  

          จากการตรวจสอบเบื้องต้นชุดวิชา 41444 คุณสอบผ่านภาคอบรมฝึกปฎิบัติแล้ว ดังนั้นในภาค 2/2564 จึงไม่มีรายชื่อคุณต้องเข้ารับอบรมฝึกปฎิบัติอีก และให้คุณไปเข้าสอบภาคทฤษฎีเพียงกิจกรรมเดียว ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา