เข้าสู่ระบบ มสธ.ไม่ได้

เข้าสู่ระบบ มสธ.ไม่ได้ เนื่องจากจำ username password ไม่ได้ และไม่ได้ลงทะเบียนอีเมล ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

เรียน   คุณเกศรีญา  

          หากจำ username password  เข้าระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการการศึกษาไม่ได้  ให้สมัครเข้าระบบใหม่ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ