อบรมเสริมทักษะการผลิดพืช

ผมนายสาริน สาหะ 6310019119 ได้ตอบรับการอบรมชุดวิชา เสริมทักษะการผลิดพืช ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 7 - 10 ก.ค.64 นี้ อยากทราบว่าค่าอบรม ค่าอาหาร ค่าที่พึกเป็นเงินเท่าไหรครับ และถ้าจะไปจ่ายในวันแรกของการอบรม ได้ไหมครับ

เรียน   คุณสาริน    รหัส 6390016589

          จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ หรือติดต่อไปยังศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 02 504 7613 - 6 ในวัน เวลา ราชการ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ