ไม่ได้เข้าสอนเสริม

ไม่ได้เข้าเรียนสอนเสริมเลยสักครั้งวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส่งผลอะไรมั้ยคะ

เรียน   คุณดารารัตน์ 

         หากไม่ได้รับการสอนเสริม จะไม่มีคะแนนช่วยในส่วนดังกล่าวให้  ซึ่งคุณจะต้องประเมินผลการสอบเพียงกิจกรรมเพียงเดียวครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ