อยากขอเสนอให้ หน่วยที่เกี่ยวข้อง นำวิดีโอการเข้ารั

อยากขอให้ทาง มสธ นำวิดีโอการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ลงเผยแพร่ในช่องทางยูทิวบ์ เพื่อให้บัณฑิต และญาติเข้าชม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาเล่าเรียนที่ มสธ ต่อผู้สนใจเข้าศึกษา ด้วยครับ

เรียน   คุณกชกวินทร  

         ขอขอบคุณ และจะนำคำแนะนำของคุณเสนอตามขั้นตอนต่อให้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ