จะเข้าไปรับใบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย

จะติดต้อเข้าไปรับใบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ไหน (ไม่ได้ไปรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา)

เรียน   คุณสุภัทรชัย 

          ให้เข้ามารับใบปริญญาบัตร วันที่ 24 มิ.ย.2565 ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มสธ.จังหวัดนนทบุรี  ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา