สอบถามสถานะการส่งกิจกรรมทดแทน21426

ส่งเอกสารไปแล้วเป็นกิจกรรมทดแทน ไม่ทราบว่าเช็คสถานะว่าเอกสารส่งถึงแล้วหรือไม่ ได้ทางไหนคะ
6220020546
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เรียน   คุณกัญญาภรณ์ 

          ได้รับกิจกรรมทดแทนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของคุณแล้ว  ทั้งนี้เบื้องต้นคุณสามารถตรวจสอบการได้รับกิจกรรมทดแทนได้จาก www.stou.ac.th > บริการศึกษา > นักศึกษาปริญญาตรี > การเรียนการสอน > การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาขีพฯ  ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ