กิจกรรมประจำชุดวิชา

ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 12409
พร้อมกับเอกสารประเมินแบบสอบถาม..แต่ลืมส่งโจทย์กลับไปด้วยจะมีผลต่อคะแนนไหมค่ะ

เรียน   คุณไต่บ๊ะ  

          หากมีเหตุไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ  สาขาวิชาจะติดต่อให้นักศึกษาทราบเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ