ขอสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา

เรียนสอบถามข้อมูล ผมนายธนากร หมันจิต รหัสนักศึกษา 6150001441 ตอนนี้สอบผ่าน 13 วิชา (หลักสูตร 2.5 ปี เรียนทั้งหมด 15 วิชาครับ ) จะสามารถขอจบวุฒิอนุปริญญาได้ไหมครับ
จากการสอบถามข้อมูลกับ Call center ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องเป็นหลักสูตร 4 ปี เท่านั้นจึงสามารถขอจบวุฒิอนุปริญญาได้ครับ
จึงเรียนมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ด้วยความเคารพ
ธนากร หมันจิต
0849648251

เรียน   คุณธนากร  

         นักศึกษาที่จะขอรับอนุปริญญา ในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาโดยเฉพาะจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่จะขอรับอนุปริญญา ( หมายถึงสามในสี่ของชุดวิชาทั้ง 3 หมวดรวมกัน  คือ  หมวดวิชาพื้นฐาน  หมวดวิชาแกน  หรือหมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเฉพาะโดยไม่รวมชุดวิชาเลือกเสรี )

         สำหรับกรณีของคุณใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  จึงไม่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ครับ 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ