ผลสอบซ่อม1/64

ผลสอบซ่อม1/2564ออกยังครับ

เรียน   คุณคทายุทธ  

         ประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยแล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ