การขอใบมสธ.13

1.หลังจากประกาศผลสอบวิาสุดท้ายผ่าน วันสำเ็จการศึกษาจะลงวันที่ห่างจากวันประกาศผลสอบกี่วันครับ
2.สามารถขอ ใบมสธ.13 เร็วสุดกี่วันครับ

เรียน   คุณวิสิทธิ์  

         1.หลังจากประกาศผลกาสอบเสร็จสิ้นทุกชุดวิชาแล้ว จะดำเนินการสำเร็จการศึกษา ประมาณ 90 วันทำการ  เพือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป

         2.ช่วงที่เพิ่งประกาศผลการสอบ  เบื้องต้นยังไม่สามารถแจ้งระยะเวลาการจัดทำ มสธ.13 และได้รับเอกสารภายในกี่วันได้  เนื่องจากจะตรวจสอบชุดวิชาที่สอบผ่านในโครงสร้างหลักสูตรทีสาขาวิชากำหนดให้ถูกต้อง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ