ผลการสอบซ่อมได้ NA

ผลการสอบซ่อม 16445 ค่ะ สอบซ่อมวิชานี้ ได้ผลออกมาเป็น NA ค่ะ ต้องทำยังไงต่อค่ะ

เรียน   คุณวรกานต์  

         ชุดวิชา 16445  เป็นชุดวิชาทีมีการฝึกปฎิบัติเ้สริมทักษะ   ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งภาคทฤษฎี และเข้ารับการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ  รวม 2 กิจกรรม ผลการสอบจึงจะสมบูรณ์   กรณีลำดับขั้น NA  หมายถึงขาดการสอบอย่างใด อย่างหนึ่ง    

          หากจะแก้ผลการสอบลำดับขั้น NA  จะต้องเข้าสอบภาคทฤษฎี  หรือเข้ารับฝึกปฎิบัติฯ ในส่วนกิจกรรมที่ขาด  หรือทั้ง 2 กิจกรรม หากสอบผ่านในส่วนใด ส่วนหนึ่ง และขาดการสอบ หรือไม่ได้เข้ารับฝึกปฎิบัติฯ หรือสอบผ่านในภาคปฎิบัติฯ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ