ส่งมามสธ10 ไปเดือนกว่าแล้ว

อยากสอบถามว่าได้รับหรือยังและขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาหรือยัง

เรียน   คุณสันติชัย 

         ได้รับ มสธ.10 แล้ว อยู่ระหว่างการตรวสอบ และดำเนินการสำเร็จการศึกษาตามขั้นตอน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ