ผมอยากเรียน รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต คือผมจบบริหารธุรก

ผมอยากเรียปริญญาอีก1ใบ ครับ จบบริหารธุรกิจบัณฑิตแล้ว อยากเรียน รัฐประศาสนศาตรบัณฑิตครับ

เรียน   คุณนิธิศศ์ภัทร์  

         หากคุณมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด สามารถสมัครเรียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565  ได้จาก https://www.stou.ac.th/main/apply.html   นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ