วันเวลาสอบ2/64 วันและเวลาสอบของสองชุดวิชาซ้ำกัน

สวัสดีค่ ขออนุญาตสอบถามค่ะ พอดีเข้าตรวจสอบวันเวลาสอบที่ลงทะเบียนไป 2/64 สองชุดวิชา
ปรากฏว่า วันและเวลาสอบเป็นวันและเวลาเดียวกันของทั้งสองชุดวิชาค่ะ ห้องสอบเดียวกัน ต่างแค่เลขที่นั่งสอบ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงค่ะ แก้ไขวันและเวลาได้ยังไงค่ะซึ่งตอนลงก็ลงได้ตามปกติ ไม่มีแจ้งวันและเวลาตรงกันเหมือนชุดวิชาอื่นๆค่ะ

เรียน   คุณกนกวรรณ 

          กรณีที่ลงทะเบียนเรียน และมีวัน เวลา สอบตรงกัน  นักศึกษาจะต้องเลือกเข้าสอบชุดวิชาใด ชุดวิชาหนึ่ง และชุดวิชาที่ไม่ได้เข้าสอบ ให้นำไปลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นๆ 

           และการลงทะเบียนเรียนแต่ละชุดวิชา นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ดังนั้นในเบื้องต้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวัน เวลา สอบ และทราบในเบื้องต้นแล้ว  และการที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งนักศึกษาว่าชุดวิชามีวัน เวลา สอบตรงกัน  อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจำนวนมากครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ