สอบถามการโอนชุดวิชาสัมฤทธิบัตรเข้าหลักสูต

รบกวนสอบถามสถานะการโอนชุดวิชาจากหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเข้าหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 4 ชุดวิชาค่ะ ยื่นคำร้องไปเมื่อ ต้นเดือน พ.ค ชื่อนางสาวสุปราณี ฮ่อหริ่ม รหัส นศ. 6210002041 ค่ะ

เรียน   คุณสุปราณี  

         ได้รับคำร้องชอโอนชุดวิชาของคุณแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ