ผลสอบซ่อม 1/2564ไม่ขึ้น

ตรวจผลสอบซ่อมภาค 1/2564 แล้วข้อมูลไม่ขึ้น

เรียน   คุณโกวิท  

          ทางมหาวิทยาลัยจะทยอยประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ค่อยติดตามการประกาศผลการสอบซ่อมฯ เป็นระยะๆ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ