ผลสอบซ่อม 1/2564ไม่ขึ้น

ตรวจสอบผลสอบซ่อม 1/2564 ข้อมูลการสอบไม่ขึ้นครับ ทำอย่างไรได้บ้าง

เรียน   คุณโกวิท  

          ทางมหาวิทยาลัยจะทยอยประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ค่อยติดตามการประกาศผลการสอบซ่อมฯ เป็นระยะๆ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา