ใบคำร้องบัณฑิต มสธ.16

สวัสดีค่ะดิฉันขอสอบถามว่าดิฉันสำเร็จการศึกษา ภาค2 /2563 แต่เป็นการอบรมเข้าพิเศษ ดิฉันต้องภาคการศึกษาและปีการศึกษาในช่องไหนค่ะ

เรียน   คุณประภา  

          ให้ทำเครื่องหมายที่สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ