ขอ มสธ 14 และ15 คะ

รหัสนักศึกษา 5990004227 ดิฉันเรียนครบตามหลักสูตรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 แต่พึ่งดำเนินการส่ง มสธ 10 เพื่อขอ มสธ14 และ มสธ 15 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาอยากทราบว่าต้องใช้เวลานานเหมือนนักศึกษาจบใหม่หรือไม่ในการขอ มสธ14และ15 หากใช้เวลานานหลายเดือนดิฉันสามารถขอเอกสารรับรองอื่นๆเพื่อใช้ในการสมัครงานก่อนได้หารือไม่

เรียน   คุณวรรณา 

         เบื้องต้นสำนักทะเบียนและวัดผลยังไม่ได้รับเอกสาร มสธ.10 ทั้งนี้เอกสารต่างๆ ที่จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยจะต้องจัดส่งไปยังส่วนกลางก่อน เพื่อทำการคัดแยก และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  และหากได้รับเอกสารดังกล่าว จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการพอสมควรครับ

          ทั้งนี้หากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา และคณมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่วงหน้าได้ ตามแบบฟอร์ม มสธ.16 นี้ครับ

           สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ