มสธ.15

ยื่นมสธ.10ไปแล้ว
ได้รับ มสธ.14แล้ววันนี้
อยากทราบว่ามสธ.15 จะได้รับเมื่อไหร่ค่ะ

เรียน   คุณนิลาวัลย์ 

         หากได้รับ มสธ.14 พร้อม มสธ.16 แล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และหากได้รับข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว จะดำเนินการ มสธ.15 ตามขั้นตอนต่อไป หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ