ภาพถ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 6 มิ.ย.65 (ภา

มีภาพถ่ายวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 มิ.ย.65 (ภาคแรก) ตอนนำกล่าวถวายบังคมทูล ฯ ไหมครับ พอดีว่าผมเป็นตัวแทนบัณฑิตนำกล่าวในวันนั้น เพื่อนำมาใส่กรอบเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลครับ
e-mail : alnco64549@gmail.com
โทร.(มือถือ)/line : 0873913802
ครับ

เรียน   ร้อยตรี อภิชาติ  

          ให้ติดต่อ และสอบถามไปยังสำนักเทคโนโลยีการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 504 7304  ในวัน เวลา ราชการ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา