e-book

เข้า e-book ไม่ได้ทำไงดีครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ ตอนนี้ยังไม่ได้หนังสือเลย 2 เดือนแล้วครับ

เรียน   คุณมูฮำมัดรอชีด  

         ณ ขณะนี้ e - book  ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ยังไม่เปิดให้บริการ ให้รอระยะเวลาหนึ่งครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา