ผลสอบซ่อม 1/2564

ดูผลสอบไม่ได้ค่ะ ใส่รหัสนักศึกษาแล้วผลไม่ขึ้นให้ค่ะ

เรียน   คุณสุกัญญา  

          ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัย + อัตนัย จะประกาศผลการสอบภายหลังที่ประกาศผลการสอบข้อสอบปรนัย ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ