การลงทะเบียน

ขออนุญาตสอบถามค่ะ วิชา 54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปี1/2565 ต้องเข้ามหาวิทยาลัยไหมคะปีนี้

เรียน   คุณผกามาศ  

         ชุดวิชา 54118  เป็นชุดวิชาทีมีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ ดังนั้นหากลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าว จะต้องค่อยตรวจสอบทางสาขาวิชากำหนดการฝึกปฎิบัติแบบใด และช่วงเวลาใด ผ่าน website ของมหาวิยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ตรวจสอบ และมีการวางแผนการฝึกปฎิบัติต่อไปได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ